เกี่ยวกับ อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท เอสเอ็น ไอที ซิสเต็ม จำกัด) (“บริษัทฯ” หรือ “ITNS”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 มีวัตถุประสงค์เริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ส่งออก และผลิตสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ต่อมาในปี 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างครบวงจรในอนาคต รวมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 220 ล้านบาท และ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีชื่อย่อย ITNS จากประสบการณ์กว่า 10 ปี บริษัทฯเป็นผู้เชียวชาญประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์ โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี และผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดในระดับสากล ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้นำทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ITNS สร้างสรรค์งานระบบที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือธุรกิจที่มีความซับซ้อนของเทคโนโลยี เพื่อผลักดันศักยภาพการแข่งขัน ให้ทุกธุรกิจมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ และผลกำไรสูงสุด

บริการ ITNS

  🔆 จำหน่ายอุปกรณ์ IT อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ออกแบบ และรับวางระบบเครือข่าย 🔆 NETWORK 🔆

 • 🔹 ระบบอินเตอร์เน็ต
 • 🔹 ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • 🔹 ระบบโทรศัพท์ภายใน
 • 🔹 ระบบกล้องวงจรปิด
 • 🔹 ระบบ LAN เดินสายแลน/ไฟเบอร์ออฟติก
 • 🔹 ระบบข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง
 • 🔹 ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนคลาวด์
 • 🔹 ระบบจัดการข้อมูลองค์กร sever storage firewall
 • 🔹 ระบบ DATA Center
 • สำหรับ ธุรกิจที่ต้องการ

 • 🏛 ธนาคาร
 • 🏨 โรงแรม
 • 🏫 โรงเรียน
 • 🏢 อาคารสำนักงาน บริษัท
 • 🏥 โรงพยาบาล
 • 🏭 โรงงานอุตสาหกรรม
 • 🛍 ห้างสรรพสินค้า
 • 👷🏻‍♂️ ด้วยทีมงานคุณภาพ ได้รับการรับรองเป็น Cisco Gold Certification 🏅
  และวิศวกรที่ได้รับการรับรองระดับ 🏆 CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert)

โทร : 02-513-7637

Line OA : @itns